Όνειρο μέσα σε όνειρο

Όλα αυτά που βλέπουμε η που φαίνονται δεν είναι παρά ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο

Εντγκαρ Άλαν Πόε