Αν ήμουν Πρωθυπουργός

Αν ήμουν πωθυπουργός

...Θα υποστήριζα απροκάλυπτα τους πλουσίους και κυρίως τους διαπλεκόμενους πλουσίους

...Θα χτυπούσα αλύπητα τον πολιτισμό,τον οποίον θεωρώ οπισθοδρόμηση για τη χώρα

...Θα καθιέρωνα ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ως επίσημη γλώσσα του κράτους και ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ως μεταφραστική γλώσσα

...Θα καλούσα τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ και τους μητροπολίτες να γίνουν τσιφλικάδες ώστε να ακμάσει πάλι το τσιφλίκι

...ΤΙ ΑΛΛΟ; Α ΝΑΙ.Θα καθιέρωνα ως δεύτερη γλώσσα ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

Συγγραφέας: 
Άγνωστος
Κατηγορία: 
Σημειώσεις απο βιβλία