Κρίση και κώμα

Η λέξη ''κρίση'' προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και στην ουσία σημαίνει ''διαχωρίζω'' ή ''κοσκινίζω''.Επομένως ,μιά κρίση πρέπει να είναι μια στιγμή της αλήθειας ,το κομβικό σημείο στο οποίο γίνεται μια θεμελιώδης επιλογή...................................................................................................................................................

Επομένως η κρίση δεν είναι η κατάλληλη λέξη για την τωρινή κατάσταση.Πιό πολύ είναι σαν να βρισκόμαστε σε κώμα.Όμως,κι αυτή η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα.Σημαίνει << βαθύς και χωρίς όνειρα ύπνος>>.